Intensius de Batxillerat

L’Acadèmia ofereix intensius d’una o dues setmanes per preparar les recuperacions que tenen els alumnes de Batxillerat durant el curs. Es programen a petició dels alumnes, abans o just després de la Setmana Santa i abans d’acabar el curs. Els primers, dirigits als alumnes de segon de Batxillerat, tenen com a objectiu aprovar les matèries pendents del curs anterior, i els segons, dirigits a tots els alumnes de Batxillerat, tenen l’objectiu d’aprovar les assignatures suspeses per poder passar el curs actual.

Estan preparats per a aquells alumnes que desitgen aprovar una, dues o com màxim tres assignatures que porten suspenent durant tot el curs. Els alumnes treballen de forma dirigida i assistida per professors que coneixen molt bé com tractar als alumnes amb aquests tipus de problemàtiques. Els alumnes reben uns materials elaborats específicament per a preparar les proves extraordinàries o de suficiència de cadascuna de les escoles d’on provenen. L’objectiu final és adquirir els coneixements mínims que són necessaris per a aprovar.