Curs d’estiu de l’ESO i Batxillerat

Destinat als alumnes d’ ESO i 1r BATXILLERAT amb assignatures suspeses i que s’han de presentar a les proves extraordinàries de setembre.

  • L’objectiu es reforçar aquestes matèries, controlant els treballs proposats per les escoles, i aprovar els exàmens de setembre.
  • El rendiment dels alumnes és controlat pel Tutor/a que també vigila que es realitzin els deures d’estiu i que l’aprenentatge es faci correctament.
  • A primers de juliol s’escull el dia que anomenen de presentació del curs on els alumnes rebran els seus horaris, els professors recolliran de cadascun dels seus alumnes el temari, el quadern d’estiu i altres activitats que s’han de presentar resoltes el setembre.
  • L’inici de les classes és a primers de juliol desprès de la presentació.
  • L’horari és personalitzat i es lliurarà el dia de la presentació.
  • Les classes són en grup de 2 a 5 alumnes
  • Horari de tardes entre les 15.30 h i les 20.30 h de dilluns a divendres.
  • El calendari acadèmic inclou tot el mes de juliol i la segona quinzena d’agost fins als dies dels exàmens.
  • Posem als alumnes l’opció d’anar a l’aula d’Estudi Dirigit on es podrà fer els deures d’estiu sota l’assessorament d’un professor.
  • Els professors que imparteixen les classes son experts amb el tractament d’alumnes d’aquestes característiques.