Vols col·laborar?

Omple tots els camps i adjunta el teu C.V. en format PDF.

  Escriu les matèries de les quals ets capaç de donar classes (obligatori)

  Fins a quin nivell pots assumir en les matèries indicades (obligatori)?
  PrimàriaESOBatxilleratUniversitat

  Quina és la teva experiència docent (obligatori)?
  Sense experiència docentNomés experiència en classes particularsExperiència en classes individuals i en grup

  El teu C.V.