Què fem?

L’activitat més coneguda i diferencial del nostre centre és l’anomenat ESTUDI DIRIGIT, que dóna cobertura en totes les assignatures als alumnes de l’ESO i Batxillerat i predisposa a l’organització i als hàbits de treball tan necessaris per a un estudiant. També impartim classes de preparació per a les Proves d’Accés a la Universitat, tant pel que fa a Selectivitat (LOE i UNED) com per a majors de 25 o 45 anys, i també preparem per a les Proves d’Accés als Cicles de Grau Mitjà i Superior. A l’estiu de cada any oferim els cursos de preparació, reforç o recuperació tant per a alumnes de Secundària com d’Universitat. I naturalment, l’acadèmia també ofereix classes particulars de qualsevol assignatura d’ESO i Batxillerat i de matemàtiques d’Universitat, cursos de reforç especialitzats, tècniques d’estudi, material teòric i pràctic d’elaboració pròpia i assessorament acadèmic tant per als pares com per als fills. Amb totes aquestes directrius, estem a la vostra disposició per a quan ho necessiteu.