Estudi Dirigit

El nostre Estudi Dirigit és una activitat destinada al repàs, reforç i a la consulta de qualsevol dubte relacionat amb els deures, amb la preparació dels exàmens o amb la realització de treballs de l’escola. Els alumnes d’Estudi Dirigit estan sempre assessorats per professors que els recolzen i els ajuden permanentment en totes les seves activitats. L’Estudi Dirigit posa a disposició dels alumnes tot el material didàctic i de consulta necessaris perquè puguin aprendre i fer les seves tasques en les millors condicions.

Els professors tant de ciències com de lletres s’encarreguen de resoldre els dubtes dels alumnes però també els atenen en les seves dificultats i fomenten en ells l’hàbit d’estudi tan necessari per a obtenir bons resultats acadèmics. Els alumnes que fan aquesta activitat aprofiten realment el temps i reben sempre atenció individualitzada. El seguiment dels alumnes és continu durant tot l’any acadèmic. A més hi ha una tutoria periòdica amb la Cap d’Estudis que permet controlar qualsevol detall addicional i de la qual són informats els pares si es detecta algun problema significatiu.

És clar que l’Estudi Dirigit no és una activitat escolar més, ni està pensada per a sobrecarregar als alumnes. La seva finalitat és facilitar les seves tasques escolars diàries.

No recomanem fer Estudi Dirigit quan hi ha assignatures amb coneixements bàsics no massa ben assimilats. En lloc seu recomanem els cursos especialitzats d’aquestes assignatures o bé classes particulars.

Curs d’Estudi Dirigit

  • Calendari: des de mitjans de setembre fins a mitjans de juny.
  • Horari: cada alumne pot fer-se l’horari que desitgi sempre que estigui dins de la franja horària següent:
Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
16:30 – 18:30
18:30 – 20:30
16:30 – 18:30
18:30 – 20:30
  • Assistència: mínim 2 hores per setmana.
  • Nivells: ESO i Batxillerat.
  • Assignatures: matemàtiques, física, química, català, castellà,anglès, …
  • Forma de pagament: Quotes mensuals i els mesos de setembre i juny que tenen mitja quota.