Vols col·laborar?

Omple tots els camps i adjunta el teu C.V. en format PDF.

Escriu les matèries de les quals ets capaç de donar classes (obligatori)

Fins a quin nivell pots assumir en les matèries indicades (obligatori)?
PrimàriaESOBatxilleratUniversitat

Quina és la teva experiència docent (obligatori)?
Sense experiència docentNomés experiència en classes particularsExperiència en classes individuals i en grup

El teu C.V.