Classes de Matemàtiques d’Universitat

En l’àmbit universitari el director de l’Acadèmia ofereix classes particulars de matemàtiques durant tot l’any, en horari de matins o de tardes, individualitzades o compartides, i dirigides sobretot als estudiants de primer curs de graus científics, ADE i Economia, i també d’enginyeries.

L’objectiu és reforçar i ampliar els coneixements que encara no s’han assolit per afrontar amb garanties el seguiment de les classes a l’escola o facultat. També és ajudar a resoldre les activitats de l’avaluació continuada i preparar els exàmens parcials i finals.